ДОБРЕ ДОШЛИ

       

ул.”Лукашов” №14, тел.факс 092/62-25-56, тел. 092/62-43-06

www.dnt-vratza.com, dnt_vratsa@abv.bg

 

          „Дом на науката и техниката” гр. Враца e лицензиран учебен център към НАПОО и доставчик на обучение към Агенция по заетостта по ОП ”РЧР” 2014-2020.

          Ние провеждаме Професионални, Езикови курсове, както и курсове по Дигитални компетенции към Агенция по Заетостта на територията на Област Враца. Центърът разполага с много добра материална база и богат набор от висококвалификацирани лектори с опит.

          Безвъзмездното финансиране по оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" (ОП РЧР) е в размер на 85% от стойността на ваучера, като останалите 15% се доплащат от обучаваното лице.

 

За контакти и повече информация:

гр. Враца, ул. Лукашов №14,стая №2

тел. 092/62-03-20, 092/62-43-06, моб. 0896/68-49-66, 0878/45-24-09, 0896/01-80-06