ДОБРЕ ДОШЛИ

       

ул.”Лукашов” №14, тел.факс 092/62-25-56, тел. 092/62-43-06

www.dnt-vratza.com, dnt_vratsa@abv.bg

         

„Дом на науката и техниката” гр. Враца стартира обучения по

 ОП ”РЧР” (курсове с ваучери)

 

КК2 Общуване на чужди езици “Англиски език” – нива А1 и А2 с продължителност 300 учебни часа и начало 25 и 26.09.2017 г.

 

Професионално обучение по професия “Оператор на компютър”, Специалност “Текстообработване”  с продължителност 300 учебни часа и начало 26.09.2017 г.

 

Краен срок за записване 12.09.2017 г.