Структура

СНЦ „Дом на науката и техниката” Враца има регистрирани 4 клонове на сдружението:
клон на сдружението в гр. Мездра
клон на сдружението в гр. Роман
клон на сдружението в гр. Роман
клон на сдружението в гр. Криводол