Новини

Дискусионен форум „Детската престъпност и агресия“ 

Дискусионен форум „Детската престъпност и агресия“ се проведе в ДНТ-Враца

Инициатор на събитието беше „Дом на науката и техниката“ с председател Евелина Васкова, а съорганизатори бяха Областна администрация – Враца и Община Враца.

Целта на дискусионния форум е подпомагане изготвянето на Областна стратегия за превенция на агресията, пилотна програма на Община Враца.

По време на дискусията беше разгледана законодателната уредба на детското правосъдие и бяха направени конкретни предложения за превенция на агресията в семейната и училищната среда, телевизията и интернет. 

Срещата е особено актуална на фона на ескалиращата детска престъпност и агресия в страната, като Враца е на едно от челните места.

Участие във форума взеха народните представители от врачанска област, представители от Община Враца, от законодателната, изпълнителната и съдебната власт, представители на образователни институции, неправителствения сектор и младежта.

Снимки от мероприятието.

<< Върнете се на предишната страница