Новини

Семинар на тема "Енергийна ефективност на сградите"

Управителният съвет на СНЦ „Дом на науката и техниката” - Враца

организира

ИНФОРМАЦИОННО—ОБУЧИТЕЛЕН СЕМИНАР НА ТЕМА:

“ЕНЕРГИИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА СГРАДИТЕ”

ПРОГРАМА

16:00 – 16: 05  Откриване на семинара и представяне на лекторите

                            г- жа Евелина Васкова – Председател на СНЦ  ДНТ –Враца

16:05 – 16:35  „Възобновяеми източници на енергия в сградите”     

                   лектор: г-н Ивайло Алексиев – Изпълнителен директор на „Агенция за устойчиво енергийно развитие”

16:35 – 17:05  „Технически изисквания към енергийните характеристики на сградите”

                   лектор:  г-жа Маргарита Томова – дирекция „Технически правила и норми” в МРРБ

17:05 – 17:15  Въпроси и отговори

17:15 – 17:45  „Проектиране и изграждане на фотоволтаични системи до въвеждането им в експлоатация

                   лектор: г-н Михайл Михайлов, фирма ЛИДЕР ПИ СИ ООД гр.- Враца

17:45 – 18:15  „Изграждане на нови Възобновяеми енергийни източници (ВЕИ) за собствено потребление в комбинация с локални съоръжения за съхранение на енергия в предприятията“

(Възможности за финансиране, предоставени от Националния план за възстановяване и устойчивост)

                   лектор: г- н Николай Николов -

Консултантска компания „СИ ЕМ ЕН ПРОДЖЕКТС“ ЕООД  - Враца

18:15 – 18:25  Въпроси и отговори

18:25– 18:30  Закриване на семинара

Информационно-обучителният семинар е без такса за правоучастие

Слово на г-жа Евелина Васкова  - председател на УС на СНЦ ДНТ

Уважаеми гости,

Госпожи и господа, колеги,

Приветствам Ви с добре дошли на информационно-обучителния семинар на тема: „Енергийна ефективност на сградите”, организиран от УС на СНЦ „ДНТ” – Враца.

Няма да коментирам изключителната актуалност на темите свързани с опазване на природата и производство на ел. енергия от възобновяеми източници – слънце, вода, вятър, термални извори. Природата ни е предоставила великолепни възможности. От нас се иска само да ги ползваме.

Техническата паспортизация и сертификация на енергийната ефективност на сградния фонд е процес, който трябва да намери своето решение във времето.

„В природата няма награди, нито наказания, а само последствия”.

 С удоволствие Ви представям нашите лектори: 

По темата: „Възобновяеми източници на енергия в сградите”     

Лектор: г-жа Цветомира Кулевска – Гл. директор на Главна дирекция „Координация и управление на енергийната ефективност и възобновяеми източници на енергия“ към „Агенция за устойчиво енергийно развитие”

По тема: „Технически изисквания към енергийните характеристики на сградите”

Лектор:  г-жа Маргарита Томова - Държавен експерт към  дирекция „Технически правила и норми” в МРРБ

По тема: „Проектиране и изграждане на фотоволтаични системи до въвеждането им в експлоатация”

Лектор: г-н Михайл Михайлов, “ЛИДЕР ПИ СИ” ООД  гр. Враца

По тема: „Изграждане на нови Възобновяеми енергийни източници (ВЕИ) за собствено потребление в комбинация с локални съоръжения за съхранение на енергия в предприятията“ (Възможности за финансиране, предоставени от Националния план за възстановяване и устойчивост)

 Лектор: г-н Николай Николов - Консултантска компания „СИ ЕМ ЕН ПРОДЖЕКТС“ ЕООД  - Враца

 Пожелавам на форума ползотворна работа!

С изключителни благодарности към медийте за популяризиране на това обществено значимо събитие.

презентация АУЕР

презентация ЛИДЕР ПИ СИ ООД

презентация СИ ЕМ ЕН ПРОДЖЕКТС ЕООД

 

 

<< Върнете се на предишната страница