КВАЛИФИКАЦИОННИ КУРСОВЕ

•Компютърно обучение – 120 учебни часа


•Компютърно обучение – 60 учебни часа – Основи на компютрите