Конкурси

       

ул.”Лукашов” №14, тел.факс 092/62-25-56, тел. 092/62-43-06

www.dnt-vratza.com, dnt_vratsa@abv.bg

ОБЯВЯВА

ОБЛАСТЕН КОНКУРС

„ИНЖЕНЕР НА ГОДИНАТА”

І. Право на участие.

     В областния конкурс „Инженер на годината” има право да участва всяко физическо лице, което отговаря на следните условия:    

                   1.  Притежава документ за завършено висше техническо образование;

                   2.  Жител е на населено място в област Враца;

                   3.  Член е на НТД – во или Клуб по интереси към СНЦ „ДНТ”.

 

ІІ. Необходим документ за участие в конкурса и срок за подаването му:

                  1.  Формуляр с данните на кандидата, даден в приложение;

                  2.  Срок за подаване – 20 октомври 2022

на адрес: СНЦ „ДНТ”, гр. Враца, ул. „Лукашов” 14, инж. Светлин Вутов, за конкурса

 

ІІІ.         Награди за спечелилия конкурса кандидат

            УС на СНЦ „ДНТ”, определя победителя в конкурса и връчва наградата:

                                ·     Плакет „Инженер на годината 2022”;

                                ·     Грамота ;

                                ·     Парична награда

         Наградата, ще се връчва на тържеството по повод Деня на народния будител – 1 ноември, на което ще бъдат поканени всички участници в конкурса. Имената им ще бъдат публикувани в областните и регионални  медии: преса и телевизия. Документите на победителя в конкурса ще бъдат изпратени във ФНТС – София, за участие в Националния конкурс „Инженер на годината”.