Контакти

 

Враца 3000
ул. “Лукашов” 14, ПК 83
тел: 092/62-03-20; 092/62-25-56
092/62-43-06; 092/62-20-37; 092/62-20-87;
Тел./факс: 092/62-25-56
GSM:0896/018-006
e-mail: dnt_vratsa@abv.bg
www.dnt-vratza.com
Тел.: 092/62-03-20; 092/66-55-37            Председател на УС
Тел.: 092/62-03-20; 092/62-25-56            Секретар
Тел.: 092/62-43-06; 0878/452-409            Курсове, Бизнес услуги, Международни програми
Тел.: 092/62-30-39; 092/62-20-87            Счетоводство, Каса