За нас

                                                            

  • СНЦ “ДНТ” - Враца е правоприемник на Българското инженерно-архитектурно дружество - клон Враца създадено през 1921 г. БИАД – клон Враца е сдружение на интелектуалци с европейско образование, приели прогресивни за времето си идеи и отдали всички сили за да ги реализират в своя град. Сдружението изиграва съществена роля в развитието на техническата интелегенция, за процесите на културното приобщаване на Враца и прилежащия и регион към традициите, новаторството и прогреса. В периода слез 1944 г., когато организацията става член на НТС дейността продължава и се разширява в посока на стимулиране на научно-техническото творчество, повишаване на квалификацията на техническите кадри, подкрепа на научните разработки и конференции.
  • Настоящата сграда на ДНТ, открита през 1971 г., се превръща в средище на научно-техническата интелигенция и на отворени към нови знания и усъвършенстване хора. Именно тук от 1992 г. продължава своята дейност и Сдружение с нестопанска цел „Дом на науката и техниката – Враца”  - сдружение на инженери, икономисти, агрономи, ветеринари, техници, учени, изобретатели и други специалисти и учащи от областта на науката, техниката и икономиката.