ОПРЕСНИТЕЛНИ КУРСОВЕ

Заваряване – за опресняване на стари документи
ТБ за ел.техници
ТБ за работа с повдигателни съоръжения
ТБ за работа със съоръжения по налягане
ТБ за работа с асансьори
ТБ за работа с автоклави
Огняри – опреснителен курс
Огняри – преквалификация за работа с газ
КУТ и ГУТ