ОПРЕСНИТЕЛНИ КУРСОВЕ

•Заваряване – за опресняване на стари документи
•ТБ за ел.техници
•ТБ за работа с повдигателни съоръжения
•ТБ за работа със съоръжения по налягане
•ТБ за работа с асансьори
•ТБ за работа с автоклави
•Огняри – опреснителен курс
•Огняри – преквалификация за работа с газ
•КУТ и ГУТ