Център за професионално обучение към Дом на науката и техниката – Враца

Център за професионално обучение към Дом на науката и техниката – Враца e лицензиран учебен център към Националната агенция за професионално образование и обучение. Лицензия № 200812662 от 28.11.2008г. Центърът разполага с много добра материална база и провежда различни видове професионални и езикови курсове, водени от висококвалификацирани лектори с богат опит.