ПРОФЕСИОНАЛНИ КУРСОВЕ

Оперативно счетоводство
Текстообработване
Сътрудник в малък и среден бизнес
Фризьорство
Заваряване
Шлосерство
Огнярство – Машинист на котли с високо налягане
Озеленяване и цветарство
Екология
Екскурзовод
Туристическа анимация
Организатор на туристическа агентска дейност
Охранител
Шивачество