ПРОФЕСИОНАЛНИ КУРСОВЕ

•Оперативно счетоводство
•Текстообработване
•Сътрудник в малък и среден бизнес
•Фризьорство
•Заваряване
•Шлосерство
•Огнярство – Машинист на котли с високо налягане
•Озеленяване и цветарство
•Екология
•Екскурзовод
•Туристическа анимация
•Организатор на туристическа агентска дейност
•Охранител
•Шивачество