ПРЕДСТОЯЩИ ОБУЧЕНИЯ

          На 15.01.2018 г. стартира обучение  по „Немски език” ниво А2. Краен срок за записване 12.01.2018 г.

          На 17.01.2018 г. стартира обучение  по „Английски език” ниво В1. Краен срок за записване 16.01.2018 г.

          Набираме курсисти за курс по „Aнглийски език” ниво А1 с начало 23.01.2018 г. Краен срок за записване 22.01.2018 г.

          Набираме желаещи за обучение в курс „Счетоводство”.  Продължителност 120+30 учебни часа, с начало 22.01.2018 г. Краен срок за записване 19.01.2018 г.

 

          Набираме желаещи за обучение в курс „Мостови и козлови кранове”, Втора степен до 40 тона, с продължителност 280 учебни часа.

                    Необходими документи:

                    1.      Копие на лична карта;

                    2.      Копие на документ за завършено образование;

                    3.      Медицинско свидетелство от личен лекар, заверено от Психодиспансер

                    4.      2 снимки

 

          Набираме желаещи за обучение в курс „Автокранисти”, Втора степен до 16, с продължителност 275 учебни часа.

                    Необходими документи:

                    1.      Копие на лична карта;

                    2.      Копие на документ за завършено образование;

                    3.      Медицинско свидетелство от личен лекар, заверено от Психодиспансер

                    4.      2 снимки

 

          Набираме желаещи за обучение в курс „Машинист на котли с ниско налягане” с продължителност 200 учебни часа и „Машинист на котли с високо налягане III-та степен” с продължителност 300 учебни часа.

                    Необходими документи:

                    1.      Копие на лична карта;

                    2.      Копие на документ за завършено образование;

                    3.      Медицинско свидетелство от личен лекар, заверено от Психодиспансер

                    4.      2 снимки

 

          Организираме ежегодни опреснителни курсове за работа с котли на газ.

 

          Набираме желаещи за обучение в курс „Машинист на подвижни работни площадки - Атовишки”.  Продължителност 60 учебни часа.

          Предлагаме ускорен курс за начална компютърна грамотност: Windows, Word, Excel и Internet. Курсът е вечерен. с продължителност от 60 учебни часа.

          Предлагаме разширено професионално обучение по начална компютърна грамотност: Windows, Word, Excel, PowerPoint, Internet, работа с интернет и електронна поща. Продължителността на курса е 120 учебни часа. След приключване на обучението се издава „Удостоверение за професионално обучение”.

Набираме желаещи за обучение по ТБ за електротехници: „Правилник за безопасност и здраве при работа по електрообзавеждането с напрежение до 1000 V” и „Правилник за безопасност и здраве при работа в електрически уредби на електрически и топлофикационни централи и по електрически мрежи над 1000 V”


За контакти и повече информация заповядайте в „Дом на науката и техниката”, гр. Враца, ул. Лукашов №14,стая №2 тел. 092/62-03-20, 092/62-43-06, моб. 0896/68-49-66, 0878/45-24-09, 0896/01-80-06 и на dnt_vratsa@abv.bg