ПРЕДСТОЯЩИ ОБУЧЕНИЯ

.

         На 05.05.2021 г. стартира курс по „Английски език” ниво А1, с продължителност 100 учебни часа. Обучението ще се провежда присъствено. За повече информация се свържете на посечените телефони.

          Организираме начално и опреснително професионално обучение за Заварчици, с продължителност 300 учебни часа. Успешно завършилите получават Свидетелсво за правоспособност по заваряване и Свиделство за професионална квалификация I степен за заварчик.

 

Набираме желаещи за обучение в курс Огняр (Машинист на котли с ниско и високо налягане).

Набираме желаещи за обучение в курс „Мостови и козлови кранове”, Втора степен до 40 тона, с продължителност 280 учебни часа.

Набираме желаещи за обучение в курс „Автокранисти”, Втора степен до 16 тона, с продължителност 276 учебни часа.

Набираме желаещи за обучение в курс „Машинист на подвижна работна площадка - Автовишка”, с продължителност 60 учебни часа.

Необходими документи:

          1.       Копие на лична карта;

          2.       Копие на документ за завършено образование;

          3.       Медицинско свидетелство от личен лекар, заверено от Психодиспансер;

          4.       2 снимки.

Обученията се провеждат след издаване на разрешително от ДАМТН.

 

Организираме обучение за курс, „Водач на елктро и мотокар”, с продължителност 72 учебни часа,

Организираме обучение за курс по „Счетоводство”, с продължителност 150 учебни часа,

Набираме желаещи за курс по „Английски език” ниво А2, с продължителност 120 учебни часа.

Набираме желаещи за курс по „Немски език” ниво  А1, с продължителност 120 учебни часа.

Набираме желаещи за курс по „Немски език” ниво  А2, с продължителност 120 учебни часа.

Организираме професионално обучение за "Електротехник".

          Предлагаме разширено професионално обучение по начална компютърна грамотност: Windows, Word, Excel, PowerPoint, Internet, работа с интернет и електронна поща. Продължителността на курса е 120 учебни часа. След приключване на обучението се издава „Удостоверение за професионално обучение”.

Набираме желаещи за обучение по ТБ за електротехници:„Правилник за безопасност и здраве при работа по електрообзавеждането с напрежение до 1000V” и „Правилник за безопасност и здраве при работа в електрически уредби на електрически и топлофикационни централи и по електрически мрежи над 1000V”

    Набираме желаещи за курс по „Немски език” ниво С1 и С1+.

     Набираме желаещи за курс по „Агроекология”.

    Набираме желаещи за курс по „Земеделие”.

За контакти, повече информация и записвания заповядайте в „Дом на науката и техниката”, гр. Враца, ул. Лукашов №14,стая №2 тел. 092/62-03-20, 092/62-43-06, моб. 0896/68-49-66, 0878/45-24-09, 0896/01-80-06 и на dnt_vratsa@abv.bg