ПРЕДСТОЯЩИ ОБУЧЕНИЯ

          На 8.10.2018 г. стартира професионално обучение за начална и разширена компютърна грамотност. Обучението включва работа с Windows, Word, Excel и Internet. Курсът е вечерен. 

         На 15.10.2018 г. стартира обучение  по Aнглийски език” ниво А1. Краен срок за записване 12.10.2018 г.

         На 23.10.2018 г. стартира професионално обучение  по „Заваряване” с продължителност 300 учебни часа. Краен срок за записване 22.10.2018 г. Издава се „Свидетелство за правоспособност по ЗАВАРЯВАНЕ”.

         Набираме желаещи за обучение по Aнглийски език” - ниво В1. Очаквана дата за стартиране на 29.10.2018 г.

         Набираме желаещи за обучение по „Немски език”- ниво А1.   Очаквана дата за стартиране на 30.10.2018 г.

         Набираме желаещи за обучение по Aнглийски език” - ниво В2. Очаквана дата за стартиране на 06.11.2018 г.

                        Набираме желаещи за обучение по „Немски език” - ниво А2. Очаквана дата за стартиране на 01.11.2018 г.

            Набираме желаещи за обучение по „Немски език” - ниво В2. Очаквана дата за стартиране на 08.11.2018 г.

            Набираме желаещи за обучение в курс „Машинист на котли с ниско налягане” с продължителност 200 учебни часа и „Машинист на котли с високо налягане III-та степен” с продължителност 300 учебни часа. Очаквана дата за стартиране 24.10.2018 г.

Необходими документи:

  1. Копие на лична карта;
  2. Копие на документ за завършено образование;
  3. Медицинско свидетелство от личен лекар, заверено от Психодиспансер
  4. 2 снимки

         Организираме ежегодни опреснителни курсове за работа с котли на газ.

         Набираме желаещи за обучение по ТБ за електротехници: Правилник за безопасност и здраве при работа по електрообзавеждането с напрежение до 1000 Vи „Правилник за безопасност и здраве при работа в електрически уредби на електрически и топлофикационни централи и по електрически мрежи над 1000 VОрганизираме опреснителните обучения ежемесечно.

За контакти и повече информация заповядайте в „Дом на науката и техниката”, гр. Враца, ул. Лукашов №14,стая №2 тел. 092/62-03-20, 092/62-43-06, моб. 0896/68-49-66, 0878/45-24-09, 0896/01-80-06 и на dnt_vratsa@abv.bg