ПРЕДСТОЯЩИ ОБУЧЕНИЯ

 До 15.09.2023  г. записваме за курс „Оператор на компютър"  с продължителност

120 часа - вечерна форма на обучение

 

Целогодишно предлегаме следните видове обучения:

 

1. „Счетоводство”, с продължителност 150 учебни часа, от които 30 часа  Компютърно счетоводство.

2 "Немски език”, ниво А1, с продължителност 120 часа. Обучението ще се провежда вечер (след 17,30 часa), два пъти седмично.

3. ”Английски език”, ниво А1, с продължителност 120 часа. Обучението ще се провежда вечер (след 17,30 часa), два пъти седмично.

4. ”Оператор на компютър” - начална компютърна грамотност: Windows, Word, Excel, PowerPoint, Internet, работа с интернет и електронна поща. Продължителността на курса е 120 учебни часа.

5. „Машинист на котли с високо налягане III степен"  (Огняр) – Курсът е с продължителност 300 часа. Издава се Свидетелство за правоспособност за упражняване на професия от ГДИДТН

6. „Водач на елктро и мотокар”, с продължителност 72 учебни часа. Издава се свидетелство за правоспособност за работа с електрокари и мотокари.

7. „Земеделец”, с продължителност 150 часа

8. "Ел. монтьор", "Електрически инсталации", с продължителност 300 часа

9. "Заварчик", с продължителност 150 часа

10. ТБ за ел.техници

11. ТБ за работа със съоръжения под налягане

 

Набираме желаещи за курс по „Немски език” ниво С1 и С1+.

Набираме желаещи за курс по „Английски език” ниво А1 и А2, с продължителност 120 учебни часа.

Набираме желаещи за курс по „Немски език” ниво  А1 и А2, с продължителност 120 учебни часа.

След приключване на обученията се издава Удостоверение за професионално обучение за част от професия, което се качва в Информационната система на Националната агенция за професионално обучение НАПОО и е достъпно до работодателите.

Набираме желаещи за обучение по ТБ за електротехници:„Правилник за безопасност и здраве при работа по електрообзавеждането с напрежение до 1000V” и „Правилник за безопасност и здраве при работа в електрически уредби на електрически и топлофикационни централи и по електрически мрежи над 1000V”

Провеждаме опреснителни курсове за курс за безопасна работа със съоръжения под налягане съгласно „Наредба за устройство, безопасна експлоатация и технически надзор на съоръжения под налягане” и „Наредба за устройството и безопасната експлоатация на преносните и разпределителните газопроводи, на съоръженията, инсталациите и уредите за природен газ”

 

За контакти, повече информация и записвания заповядайте в „Дом на науката и техниката”, гр. Враца, ул. Лукашов №14,стая №2 тел. 092/62-03-20, 092/62-43-06, моб. 0896/68-49-66, 0878/45-24-09, 0896/01-80-06 и на dnt_vratsa@abv.bg