ПРЕДСТОЯЩИ ОБУЧЕНИЯ

На 18.06.2018 г. стартира обучение  по „Електро и мотокари”. Краен срок за записване 15.06.2018 г.

         Набираме желаещи за обучение по „Aнглийски език” - ниво А1, с допълнително уточнение на дата за стартиране.

         Набираме желаещи за обучение по „Aнглийски език” - ниво В1, с допълнително уточнение на дата за стартиране.

         Набираме желаещи за обучение по „Aнглийски език” - ниво В2, с допълнително уточнение на дата за стартиране.

         Набираме желаещи за обучение по „Немски език”- ниво А2,  с допълнително уточнение на дата за стартиране.

         Набираме желаещи за обучение по „Немски език” - ниво В2, с допълнително уточнение на дата за стартиране.

         Набираме желаещи за обучение в курс „Машинист на котли с ниско налягане” с продължителност 200 учебни часа и „Машинист на котли с високо налягане III-та степен” с продължителност 300 учебни часа.

Необходими документи:

           1.       Копие на лична карта;

          2.       Копие на документ за завършено образование;

          3.       Медицинско свидетелство от личен лекар, заверено от Психодиспансер

          4.       2 снимки

         Организираме ежегодни опреснителни курсове за работа с котли на газ.

         Предлагаме ускорен курс за начална компютърна грамотност: Windows, Word, Excel и Internet. Курсът е вечерен. с продължителност от 60 учебни часа.

         Предлагаме разширено професионално обучение по начална компютърна грамотност: Windows, Word, Excel, PowerPoint, Internet, работа с интернет и електронна поща. Продължителността на курса е 120 учебни часа. След приключване на обучението се издава „Удостоверение за професионално обучение”.

         Набираме желаещи за обучение по ТБ за електротехници: „Правилник за безопасност и здраве при работа по електрообзавеждането с напрежение до 1000 V” и „Правилник за безопасност и здраве при работа в електрически уредби на електрически и топлофикационни централи и по електрически мрежи над 1000 V” Организираме опреснителните обучения ежемесечно.

За контакти и повече информация заповядайте в „Дом на науката и техниката”, гр. Враца, ул. Лукашов №14,стая №2 тел. 092/62-03-20, 092/62-43-06, моб. 0896/68-49-66, 0878/45-24-09, 0896/01-80-06 и на dnt_vratsa@abv.bg