ПРЕДСТОЯЩИ ОБУЧЕНИЯ

          Набираме желаещи за курс по „Немски език” ниво А1, с начало 31.01.2019 г.

 

          На 5.2.2019 г. стартира обучение по „Aнглийски език” ниво А2. Краен срок за записване 31.1.2019 г.

 

          Организираме начално и опреснително професионално обучение за Заварчици.

 

         Набираме желаещи за обучение в курс „Машинист на котли с ниско и високо налягане”.

Необходими документи:

          1.       Копие на лична карта;

          2.       Копие на документ за завършено образование;

          3.       Медицинско свидетелство от личен лекар, заверено от Психодиспансер

          4.       2 снимки


         Предлагаме ускорен курс за начална компютърна грамотност: Windows, Word, Excel и Internet. Курсът е вечерен. с продължителност от 60 учебни часа. Краен срок за записване 04.12.2019 г.

         Предлагаме разширено професионално обучение по начална компютърна грамотност: Windows, Word, Excel, PowerPoint, Internet, работа с интернет и електронна поща. Продължителността на курса е 120 учебни часа. След приключване на обучението се издава „Удостоверение за професионално обучение”. Краен срок за записване 04.02.2019 г.

 

Набираме желаещи за обучение по ТБ за електротехници:„Правилник за безопасност и здраве при работа по електрообзавеждането с напрежение до 1000V” и „Правилник за безопасност и здраве при работа в електрически уредби на електрически и топлофикационни централи и по електрически мрежи над 1000V”


За контакти и повече информация заповядайте в „Дом на науката и техниката”, гр. Враца, ул. Лукашов №14,стая №2 тел. 092/62-03-20, 092/62-43-06, моб. 0896/68-49-66, 0878/45-24-09, 0896/01-80-06 и на dnt_vratsa@abv.bg