ПРЕДСТОЯЩИ ОБУЧЕНИЯ

          На 10.04.2018 г. стартира обучение  по „Немски език” ниво А1. Краен срок за записване 05.04.2018 г. Лектор на курса е г-жа Антоанета Иванова.

          На 12.04.2018 г. стартира обучение  по „Немски език” ниво B1. Краен срок за записване 11.04.2018 г. Лектор на курса е г-жа Кети Ванкова

          На 16.04.2018 г. стартира обучение по „Aнглийски език” ниво А2. Краен срок за записване 13.04.2018 г.

          Набираме желаещи за обучение в курс „Мостови и козлови кранове”, Втора степен до 40 тона, с продължителност 280 учебни часа. Очаквана дата за стартиране в края на месец март. Курсът подлежи на контрол от Технически надзор.

Необходими документи:          

          1.      Копие на лична карта;

         2.      Копие на документ за завършено образование;

          3.      Медицинско свидетелство от личен лекар, заверено от Психодиспансер

          4.      2 снимки

         

          На 16.04.2018 г. стартира обучение  по „Машинист на котли с високо налягане III-та степен” с продължителност 300 учебни часа. Курсът подлежи на контрол от Технически надзор.

Необходими документи:

          1.      Копие на лична карта;

          2.      Копие на документ за завършено образование;

          3.      Медицинско свидетелство от личен лекар, заверено от Психодиспансер

          4.      2 снимки

 

          Набираме курсисти за курс по „Aнглийски език” ниво А1 с начало първа деседневка на месец май.

         

          Организираме ежегодни опреснителни курсове за работа с котли на газ.

 

          Набираме желаещи за обучение в курс „Автокранисти”, Втора степен до 16, с продължителност 275 учебни часа.

Необходими документи:

          1.      Копие на лична карта;

          2.      Копие на документ за завършено образование;

          3.      Медицинско свидетелство от личен лекар, заверено от Психодиспансер

          4.      2 снимки

          Набираме желаещи за обучение в курс „Машинист на подвижни работни площадки - Атовишки”.  Продължителност 60 учебни часа.

          Предлагаме ускорен курс за начална компютърна грамотност: Windows, Word, Excel и Internet. Курсът е вечерен. с продължителност от 60 учебни часа.

          Предлагаме разширено професионално обучение по начална компютърна грамотност: Windows, Word, Excel, PowerPoint, Internet, работа с интернет и електронна поща. Продължителността на курса е 120 учебни часа. След приключване на обучението се издава „Удостоверение за професионално обучение”.

          Очаквана дата за стартиране на курсовете по компютърна грамотност е средата на месец април.

 

Набираме желаещи за обучение по ТБ за електротехници: „Правилник за безопасност и здраве при работа по електрообзавеждането с напрежение до 1000 V” и „Правилник за безопасност и здраве при работа в електрически уредби на електрически и топлофикационни централи и по електрически мрежи над 1000 V” Организираме опреснителните обучения ежемесечно.

За контакти и повече информация заповядайте в „Дом на науката и техниката”, гр. Враца, ул. Лукашов №14,стая №2 тел. 092/62-03-20, 092/62-43-06, моб. 0896/68-49-66, 0878/45-24-09, 0896/01-80-06 и на dnt_vratsa@abv.bg