ПРЕДСТОЯЩИ ОБУЧЕНИЯ

   

На 12.02.2018 г. стартира обучение  в курс „Счетоводство”. Продължителност 120+30 учебни часа. Има 1 свободно място.

           Набираме курсисти за курс по „Немски език” ниво А1 с лектор г-жа Антоанета Иванова. Очакваме да стартираме към края на месец февруари. В момента има 3 свободни места.

 

          Набираме желаещи за обучение в курс „Мостови и козлови кранове”, Втора степен до 40 тона, с продължителност 280 учебни часа.

Необходими документи:

1.       Копие на лична карта;

2.       Копие на документ за завършено образование;

3.       Медицинско свидетелство от личен лекар, заверено от Психодиспансер

4.       2 снимки

 

          Набираме желаещи за обучение в курс „Автокранисти”, Втора степен до 16, с продължителност 275 учебни часа.

Необходими документи:

1.       Копие на лична карта;

2.       Копие на документ за завършено образование;

3.       Медицинско свидетелство от личен лекар, заверено от Психодиспансер

4.       2 снимки

 

          Набираме желаещи за обучение в курс „Машинист на котли с ниско налягане” с продължителност 200 учебни часа и „Машинист на котли с високо налягане III-та степен” с продължителност 300 учебни часа.

Необходими документи:

1.       Копие на лична карта;

2.       Копие на документ за завършено образование;

3.       Медицинско свидетелство от личен лекар, заверено от Психодиспансер

4.       2 снимки

 

          Организираме ежегодни опреснителни курсове за работа с котли на газ.

 

          Набираме желаещи за обучение в курс „Машинист на подвижни работни площадки - Атовишки”.  Продължителност 60 учебни часа.

          Предлагаме ускорен курс за начална компютърна грамотност: Windows, Word, Excel и Internet. Курсът е вечерен. с продължителност от 60 учебни часа.

          Предлагаме разширено професионално обучение по начална компютърна грамотност: Windows, Word, Excel, PowerPoint, Internet, работа с интернет и електронна поща. Продължителността на курса е 120 учебни часа. След приключване на обучението се издава „Удостоверение за професионално обучение”.

Набираме желаещи за обучение по ТБ за електротехници: „Правилник за безопасност и здраве при работа по електрообзавеждането с напрежение до 1000 V” и „Правилник за безопасност и здраве при работа в електрически уредби на електрически и топлофикационни централи и по електрически мрежи над 1000 V” Организираме опреснителните обучения ежемесечно.

 


За контакти и повече информация заповядайте в „Дом на науката и техниката”, гр. Враца, ул. Лукашов №14,стая №2 тел. 092/62-03-20, 092/62-43-06, моб. 0896/68-49-66, 0878/45-24-09, 0896/01-80-06 и на dnt_vratsa@abv.bg