ПРЕДСТОЯЩИ ОБУЧЕНИЯ

          На 07.11.2018 г. от 18.00 час,а стартира професионално обучение  по „Заваряване” с продължителност 300 учебни часа. Краен срок за записване 06.11.2018 г. Издава се „Свидетелство за правоспособност по ЗАВАРЯВАНЕ”.

         На 13.11.2018 г. от 18.00 часа, стартира обучение  по „Немски език”  ниво А1. Лектор на курса г-жа Антоанета Иванова.  Краен срок за записване 12.11.2018 г.

         Набираме желаещи за обучение по „Aнглийски език” - ниво В1. Очаквана дата за стартиране на 19.11.2018 г.

         Набираме желаещи за обучение по „Aнглийски език” - ниво В2. Очаквана дата за стартиране на 26.11.2018 г.

         Набираме желаещи за обучение по „Оперативно ачетоводство

         Набираме желаещи за обучение по „Немски език” - ниво А2 и В2.

         Набираме желаещи за обучение по ТБ за електротехници: „Правилник за безопасност и здраве при работа по електрообзавеждането с напрежение до 1000 V” и „Правилник за безопасност и здраве при работа в електрически уредби на електрически и топлофикационни централи и по електрически мрежи над 1000 V” Организираме опреснителните обучения ежемесечно.

За контакти и повече информация заповядайте в „Дом на науката и техниката”, гр. Враца, ул. Лукашов №14,стая №2 тел. 092/62-03-20, 092/62-43-06, моб. 0896/68-49-66, 0878/45-24-09, 0896/01-80-06 и на dnt_vratsa@abv.bg