ДОБРЕ ДОШЛИ

       

ул.”Лукашов” №14, тел.факс 092/62-25-56, тел. 092/62-43-06

www.dnt-vratza.com, dnt_vratsa@abv.bg

         

О Б Я В А

 

         СНЦ „Дом на науката и техниката” гр. Враца обявява конкурс по документи за отдаване под наем на търовско помещение /кафене – аператив/ и площ под козирката на Дома на науката и техниката гр. Враца.

 

         Оферти се приемат в стая №2. За справки и информаия: тел.092/62-03-20, факс 092/62-25-56, e-mail: dnt_vratsa@abv.bg, стая № 2, първи етаж.