Членство

Научете повече за предимствата които ви предоставя членството в СНЦ “Дома на науката и техниката”- Враца

Членството в СНЦ “Дома на науката и техниката”- Враца е:
индивидуално
колективно

Услуги, ползвани от нашите индивидуални членове
Ползване на материална база с отстъпка 20 % – зали, салон.
Ползване на Библиотека “Стандарти” – с 50 % отстъпка от определената цена.
Семинарни обучения с такса за правоучастие – с 10 % отстъпка от цената.
Консултантски услуги за НСО и бизнеса: Информация за текущи международни и национални програми, стандартизация и сертификация.
Вестник “Наука и общество” – месечно издание на ФНТС – София – безплатно.
Консултантски услуги за ползване на общинския фонд за подкрепа на малки граждански инициативи.
Участие в мероприятия подпомагащи решаването на местни проблеми (в зависимост от специализацията и квалификацията).
Осигуряване на обучение по ОПРЧР «Аз мога» на заети лица по трудов договор и самонаети лица, за придобиване на професионална квалификация или ключови умения с цел повишаване пригодността им за заетост или даване на възможност за кариерно развитие.

Услуги, ползвани от нашите колективни членове
Еднократно безплатно ползване на конферентна зала и киносалон в рамките на една година и приоритетно ползване на същите с отстъпка при следващо ползване.
Консултантски услуги за нестопански организации и бизнеса – разработване на проекти за кандидатстване за безвъзмездна помощ по Оперативните програми, по програмата за развитие на селските райони и национални програми, консултации по стандартизация и сертификация с 10 % отстъпка.
Организиране на обучения за квалификация и преквалификация по заявка на работодател с 10 % отстъпка.
Участие в ежегодния конкурс „Инженер на годината” на ниво област.
Осигуряване на участие в ежегодния конкурс „Най-добър млад техник” – за 6-те професионални гимназии.
Осигуряване на участие в ежегодния конкурс „Млад инженер на годината”, „Инженер на годината”, „Иноватор на годината”.
Информация за Сдружението на младите евроинженери.
Ползване на библиотека „Стандарти” с 50 % отстъпка от определената цена.
Получаване на безплатно издание на Вестник „Наука и общество” – месечно издание на ФНТС София /Федерация на научно–техническите съюзи/.
Участие във всички обществено–полезни и граждански инициативи, даващи възможност за участие при решаване на местни проблеми.
Участие в общите отчетно–изборни събрания на организацията по право
Осигуряване на обучение по ОПРЧР «Аз мога» на заети лица по трудов договор и самонаети лица, за придобиване на професионална квалификация или ключови умения с цел повишаване пригодността им за заетост или даване на възможност за кариерно развитие