Двоен празник "25 от 105"

 

 

          Двоен празник събра стотици в Дома на науката и техниката във Враца

          В тържествена обстановки и при препълнен салон на 04.12.2017 г. беше чествана 105-годишнината от създаването на Българското инженерно - архитектурно бюро и 25 години от създаването на сдружение Дома на науката и техниката във Враца. Сред официалните гости на събитиета бяха управителят на Федерацията на научно-техническите съюзи проф. Иван Ячев, зам. областният управител Мирослав Комитски, председателят на Общинския съвет във Враца Румен Антов, зам.кмета Петя Долапчиева. Събитието уважиха депутатът Петя Аврамова, кметове на населени места, архитекти, инженери, учители и много граждани.
          Председателят на Управителния съвет на ДНТ, Евелина Васкова, проследи в хронологичен ред богатата историята на БИАД от далечната 1912 година до днешни дни.
          Особен акцент тя отдели на събитията от 1949 г, когато във Враца е създадено научно-техническото дружество, на деня в който през 1967 г е открита сградата на ДНТ в града и на регистрираното през 1992 г. сдружение с нестопанска цел - Дом на науката и техниката. Васкова разказа подробно за многостранната дейност на институцията, съобразила приоритетите си с новите реалности на времето свързани с политическата и икономическа обстановка в страната. Тя емоционално благодари за многобройните букети, който получи и с видимо вълнение изслуша десетките поздравителни адреси.

          В словото си на празника, проф. Ячев каза, че във Федерацията на научно-техническите съюзи има 53 организации, а врачанската е една от водещите и заслугата за тази позиция в голяма степан се дължи на управителя г-жа Евелина Васкова. Той сподели, че това, което впечатлява в многостранната дейност на ДНТ – Враца е работата с младите хора. В поздравлението си зам. областният управител Мирослав Комитски подчерта, че работата на ДНТ носи послание за добродетелност и винаги е била насочена в интерес на гражданите.

          От името на Общинския съвет в града, неговият председател Румен Антов заяви, че двете празнични годишнини са респектиращи с всеотдайността на работещите в сдружението, които се приели работата си като мисия и обединяват научно-техническата интелигенция в региона. Поздравителен адрес от името на кмета Калин Каменов прочете Петя Долапчиева. По повод празничните годишнини от Управителният съвет на ДНТ обявиха, че е учредена една стипендия, за която могат да кандидатстват студенти в технически университет с успах над 5.50. С плакети и грамоти бяха отличени заслужили деятели на Дома на науката и техниката, врачанската Симфониета изнесе концертна програма, а тържеството продължи с изискан коктейл.

Марияна Гълъбова

Medianews.bg - Студио Медиа+